Babyrenka s.r.o. BABYRENKA s.r.o. tradiční dovozce kočárků TEUTONIA pro ČR
Spolehlivá firma
Kočárky Teutonia
Kočárky Teutonia | Produkty | Rady a tipy | Aktuality | Ke stažení | O společnosti | Servis | Kontakty | Napište nám
 

Servis

Zpět

Záruční a pozáruční opravy kočárků Teutonia servis vám poradí se závadou na Vašem kočárku.

Autorizovaný servis zajišťujeme pro české obchodníky a společnosti Baby park s.r.o., Babiez s.r.o, Malvel s.r.o, Špuntik, www.dětskýraj s.r.o.,

Po telefonické dohodě na 777 100 946 p.Pichl, lze kočárky opravit na počkání nebo zaslat přímo do Liberce do oficiálního servisu pro Čechy.

Společnosti Super Baby.cz, Bobowozki.pl a Baby on line.de nemají smluvně zajištěný autorizovaný servis pro kočárky Teutonia.

Firma Teutonia velmi dbá na příkladnou kvalitu svých výrobků a neustále využívá zkušenosti uživatelů kočárků s jejich provozem a promítá je přímo do vývoje dosavadních i příštích modelů. Proto jsou kočárky Teutonia známé svou kvalitou i spolehlivostí.

Nejlepším důkazem tohoto jednání je i prodloužená záruka na kočárky Teutonia na tři roky od prodeje kočárku.
Vzhledem k tomu, že Teutonia nabízí také nejširší nabídku variant Vašeho kočárku, dbá na odbornou pomoc při výběru optimální varianty kočárku a tu lze poskytnout pouze přímou pomocí a radou zaškoleného perzonálu ve smluvních prodejnách.
Proto se tato prodloužená záruční doba nevztahuje na prodej přes internetové portály a tam je záruka pouze zákonem stanovená dvouletá. Přirozeně se i tak může stát, že se u Vašeho kočárku objeví vada.
V tom případě se bez odkladů obraťte na svého prodejce kočárku a projednejte přímo s ním nejlepší variantu, jak vadu odstranit. Všichni prodejci jsou dovozcem nejlépe informováni, jak v podobném případě postupovat.

Maloobchodní prodejci jsou i přímými partnery pro jednání se značkovým servisem Teutonia a rádi se o vyřešení Vašeho problému postarají. Pokud se rozhodnete navštívit nás osobně s opravou kočárku, učiňte tak pouze po telefonické dohodě.

Zakoupení náhradních dílů na kočárek:
Teutonia velmi dbá na příkladnou kvalitu, spolehlivost a bezpečnost svých kočárků. Výrobce pravidelně kontroluje kvalitu výrobků, podvozky jsou průběžně testovány na zkušební dráze v továrně, podobně jako třeba výrobky a mechaniky ovládání Ikea. Pokud se při provozu kočárku objeví vada, je třeba ji neodkladně reklamovat. Systém péče o kočárky Teutonia je nastaven tak, že se zákazník vždy obrací na svého prodejce a ten pak kvalifikovaně zajistí servis poškozeného kočárku. Tento postup je také plně v souladu s českými právními normami, nositelem záruky je vždy prodávající.
Výrobce velmi dbá na bezpečný provoz svých kočárků, a proto při poškození kočárku nebo jeho části, vždy vyžaduje opravu  v autorizovaném servisu. Aby zajistil kvalifikovanou opravu, neprodává náhradní díly ke svým kočárkům jejich uživatelům, ale dodává je vždy pouze servisu.
Autorizovaný záruční servis pro kočárky Teutonia, dovezené a prodané mimo české zastoupení - Babyrenka s.r.o., je přímo u výrobce.

Praktické rady pro uživatele kočárků Teutonia.

Problém s vidlicí předního kola : vidlice předního, plně otočného kola je konstruovaná tak, aby kočárek poskytoval přepravovanému dítěti maximální jízdní komfort. Proto je opatřena dvěma pružícími jednotkami na vidlici, aby mohlo kolo při překonávání nerovností optimálně pérovat a tak odfitrovat vibrace předního kola. Toto řešení je však citlivé na nárazy na pevné překážky a na případné přetížení předního kola, jež mohou způsobit deformaci tohoto konstrukčního prvku a přední kolo pak nemůže účinně pružit. Proto je třeba přizpůsobit jízdu s kočárkem tak, aby k přetěžování předního kola nebo k nárazům na ně nedocházelo. Dobrždění kočárku o obrubník chodníku je klasickým příkladem, jak lze snadno jeho přední část poškodit, setrvačnost a váha celého kočárku zde společně udělají své. Stejně tak sjíždění ze schodu nebo vyššího obrudníku, kdy se celá váha kočárku přenese na přední kolo v takovém úhlu, že ani propružené kolo nedokáže váhu zatíženého kočárku přenést, dokáže konstrukci vidlice předního kola spolehlivě poškodit. Poškození kočárku se nemusí nutně projevit ihned. Většina maminek pravidelně absolvuje obvyklou trasu, na níž se podobné překážky vyskytují a k deformaci pak dochází postupně a neodkladně až do chvíle, kdy se přední kolo zasekne o kraj vidlice.

Doporučujeme proto přejíždět obrubníky tak, že již před obrubníkem je přední kolo nadzvednuto, pak dojet po všech kolech až do okamžiku, kdy na obrubník chodníku, můžeme nadzdvihnout i zadní kola a pokračovat pohodlně v jízdě dál. Při sjíždění z obrubníku nebo schodu pak nestavět kočárek na přední kolo, ale přední kolo nadzvihnout a sjet schod po zadních kolech a pak pokračovat opět na všech třech kolech. Jednak tímto způsobem nepřetěžujeme přední část kočárku a navíc nám nehrozí, že přepravované dítě při sjždění z kočárku „nevysypeme“.

V prvním čtvrtletí roku 2009 začal výrobce používat inovovanou variantu této vidlice. Inovace spočívá v tom, že do prostoru nad kolem integroval hliníkovou výztuhu a použil tvrdší pružiny pro odpružení vidlice kola. Tímto řešením se zvýšila celková tuhost tohoto víceprvkového zavěšení předního kola, z praktického hlediska je užitečné hlavně to, že i deformovanou vidlici předního kola lze většinou opravit a vrátit ji do původního tvaru. To u původní varianty nebylo možné.

Poškozená pojistka pro zajištění předního kola na kočárku : pojistku pro zajištění čepu vidlice předního kola lze poškodit v zásadě dvěma způsoby. Při snímání předního kola z hlavy na kočárku pojistku zmáčkneme a vidlici předního kola z hlavy sejmeme. To je obvyklá činnost při mazání čepu vidlice, nebo když potřebujeme podvozek složit na co nejmenší a kompaktní rozměr. Často ale zapomíná obsluha kočárku při zpětné montáži, že je třeba při nasazení vidlice pojistku opět stlačit a vidlici nasadit a poté ji uvolnit. Pokud stlačení pojistky vynecháme a snažíme se tam vidlici pouze narazit, spolehlivě vyrazíme pojistku z jejího lůžka a vidlice již nejde v hlavě zajistit. Při druhé možnosti se obvykle stává, že obsluha kočárku maže pouze zadní kola ( pokud alespoň i ta maže ) a na čep vidlice předního kola zapomíná. Ten se potom v hlavě otáčí nasucho a pochopitelně si s pomocí prachu, soli a jiných nečistot vybrušuje v plastu hlavy stále větší prostor a vůli. Když k tomu přidáme obvyklé nárazy na přední kolo, čep vidlice pak působí jako páka na pojistku a tak časem poničí své lůžko a přestane držet. Takové poškození hlavy již nejde opravit, je nutné vyměnit celou hlavu.

Poškozená aretace předního kola, kolo nedrží zajištěné a otáčí se : Spirit S3 je tříkolka s plně otočným předním kolem s možností toto kolo zajistit proti jeho otáčení. Aretace je zde určena hlavně pro jízdu v blátě nebo hlubším sněhu, kdy se kolo špatně ovládá a mohlo by kočárek táhnout nežádoucím směrem. V ostatních jízdních režimech by měla být aretace odjištěná a kolo by mělo mít možnost se otáčet kolem svislé osy a umožnit tak pohodlné řízení kočárku. Aretační čep v hlavě pro upevnění vidlice předního kola je umístěn na pružinách, které po nastavení aretace pro uzamčení předního kola, vysunou tento čep do jeho lůžka ve vidlici kola ve chvíli, kdy je kolo natočeno do přímého směru. Pružiny zároveň mají ochrannou funkci, v okamžiku, kdy dojde k takovému nárazu na přední kolo, že by mohlo dojít k poškození hlavy a vypadnutí předního kola, umožní samovolné zasunutí aretačního čepu a eliminaci nárazu otočením kola okolo svislé osy. Pokud k nárazům na zaaretované kolo dochází často, vymačkává se plastové lůžko aretačního čepu ve vidlici předního kola a aretace se potom chová tak, že i při mírnějším nárazu na kolo se aretace odjistí, kolo se pootočí a po narovnání do přímého směru jízdy se aretace opět zajistí. Proto je třeba při jízdě v kamení, štěrku nebo jiných nerovnostech, nechávat aretaci předního kola odjištěnou, případné nárazy na kolo se odfiltrují pootočením kola. Toto neplatí jen pro tříkolky, stejně tak se chovají i otočná kola u jiných kočárků a golfových holí.

Seřízení přímého směru zaaretovaných kol : Plně otočná přední kola u kočárků Teutonia jsou vybavena aretací. Při narážení zajištěných kol na pevné překážky může dojít k posunutí aretace na konstrukci kočárku a kočárek se zajištěnými předními koly pak může samovolně zatáčet. Proto výrobce opatřil tyto systémy seřizovacím šroubem, který při otáčení na jednu nebo druhou stranu nastaví vidlici předního kola do přímého směru. U kočárku Spirit S3 je tento šroub umístěn na vidlici předního kola zezadu nad pohyblivým blatníkem, u čtyřkolek jsou tyto seřizovací šrouby umístěny zezadu na aretacích naproti zámku aretace. Seřizovací šrouby jsou opatřeny samojistící matkou, tu není třeba povolovat, obvykle stačí pouze otáčet šroubem.

Ruční brzda působí nesouměrně : ovládání ruční odlehčovací brzdy lanky v lanovodech lze seřídit podobně, jako u jízdního kola. Lanovody mají na koncích šroubení, jež umožňuje pootáčením na jednu, nebo druhou stranu, prodloužit nebo zkrátit dráhu lanek v lanovodu a přitáhnout nebo povolit sevření čelistí odlehčovací brzdy na jednotlivých kolech. V zásadě je postup seřizování takový, že je povolováno šroubení na kole, které brzdí méně. Tím se prodlužuje dráha vedení lanka a zvyšuje se tah lanka na brzdovou čelist. Nikdy nepostupujte obráceně, seřizovací šroub je dvoudílný, podobně jako šroub pro spojování nábytku. Při jeho dotahování se může jeho druhý konec protočit v šestihranném lůžku brzdové čelisti a tím skončí její schopnost seřizování a brzdy pak potřebují servisní zákrok.

Kočárek se pomalu odbržďuje : zajišťovací brzda má u všech podvozků Teutonia převodník, který rozpíná brzdové tyčky a ty poté zajíždějí do otvorů v adaptérech na kolech. Při provozu kočárku v běžných podmínkách se na všech jeho částech usazuje prach i jiné nečistoty. Brzdové tyčky a jejich vodítka jsou pak díky jejich nízké poloze u kol kočárku vystaveny znečištění nejvíce. Převodník na šlapce působí jako klín, který po sešlápnutí tyčky roztáhne, pružiny na tyčkách je potom vracejí do původní polohy. Prach a sůl, jako jiné i nečistoty, pak zpomalují návrat tyček, což se nejdříve obvykle ohlásí tak, že tyčky po rozjezdu kočárku chrastí o brzdové adaptéry, v horším případě zůstane tyčka zasunutá v otvoru v adaptétu a ten se pak při ráznějším rozjezdu kočárku může roztrhnout. Problémům lze snadno předejít, při pravidelném mazání ložisek kol vstříkněte mazací olej i do vodítel tyček a na převodník tyček na šlapce brzdy. Při sejmutém kolečku zkontrolujte i adaptéry na kolech. Při jízdě v písku se stává, že se písek usadí i v otvorech v adaptérech a kočárek pak po opuštění pláže nelze zabrzdit, protože tyčky se díky kaménkům nemají kam zasunout.

Brzda nebrzdí, pouze chrastí : brzdové tyčky pro zajištění kočárku zajíždějí do otvorů v adaptérech na kolech. Kola kočárku, díky tomu, že kočárek při jízdě zatáčí, nemusí jet vždy po stejně dlouhé dráze a tak se stává, že při zabrždění je na jedné straně tyčka proti otvoru v adaptéru a na straně druhé proti příčce mezi otvory. Pro spolehlivé zajištění kočárku je potřebné s kočárkem „pohoupat“ dopředu a dozadu, aby se polohy tyček vyrovnaly a tyčky do adaptérů spolehlivě zajely. Také při použití nožní brzdy ještě za jízdy kočárku se tyčky nedokážou do příslušných otvorů včas zasunout a jejich konce se potom obrušují o brzdové adaptéry. Nakonec jsou obvykle tyčky tak krátké, že již váhu kočárku neudrží a pouze chrastí. U typu podvozku Mistral S je převodník zajišťovací brzdy ovládán lankem a jeho polohu lze upravit stejně jako u ruční odlehčovací brzdy pootočením šroubení lanovodu. Výstředník brzdových tyček, stejně jako ostatní pohyblivé části brzd a podvozku kočárku, jsou citlivé na zanedbání pravidelné údržby kočárku. Zvláště, když se kočárek pohybuje v agresivním prostředí, jako jsou nasolené cesty, prach a písek, dochází k zanesení ovládacích prvků nečistotami a brzdou jdou potom velmi těžce ovládat, výstředník  buď nedokáže brzdové tyčky roztáhnout nebo se tyčky nedokážou po odbrždění vrátit včas do výchozí polohy a může dojít k poškození součástí brzd. Doporučujeme v souladu s návodem výrobce pravidelně, minimálně jednou za čtyři týdny podvozek kočárku očistit a ošetřit mazacím tukem. Kvalifikovaný prodejce Vám s údržbou kočárku jistě rád poradí. Pokud se kočárek pohybuje ve výše uvedeném agresivním prostředí, je také třeba lhůty pro jeho ošetřování optimálně zkrátit. 

Kolečka chrastí : Teutonia používá na většině svých podvozků patentovaná plastová komorová kola. Kolo není opatřeno obvyklou duší, plášť kola tvoří vzduchovou pružnou komoru, která i díky vlastnostem hmoty pláště spolehlivě odfiltrovává vibrace na kolech, je lehká, tichá a imunní vůči propíchnutí hřebíkem, špendlíkem, trnem nebo sklem, tato konstrukce kola umožňuje i v takovém případě vždy s kočárkem dojet snadno domů. Na hmotu pláště se nelepí sníh. Plášť není k disku přilepen, je na něm pružně navléknut, podobně jako klasický plášť nafukovacího kola. Pokud kočárek projíždí pískem, může se stát, že se při propružení kola dostane do dutého prostoru komory písek, nebo drobné kaménky. Ty pak začnou při otáčení kola při jízdě v kole chrastit. Odstranění písku není složité. Stačí pomocí vhodného nástroje, stejně jako cyklisté u kola, přetáhnout potřebnou část pláště přes disk kola a vzniklou mezerou písek nebo kaménky vysypat.

Kolečka při jízdě vržou : podobně jako písek, tak i prach se může usazovat na okrajích pláště a disku a následně při jízdě nepříjemně vrzat. Zde stačí obvykle plášť od disku trochu poodtlačit, prach utřít a poté lehce aplikovat osvědčený přípravek WD40 nebo prostředek na ošetřování plastových a pryžových částí a vrzání se obvykle dlouhodobě ztratí.

Vrže konstrukce kočárku : bohužel prach je v našem prostředí všudypřítomný a tak se usazuje na všech místech kočárku. Stejně jako na kolech mezi diskem a pláštěm, také v místech kloubů pro skládání konstrukce a v místech nýtových nebo šroubových spojů konstrukce. Výrobce doporučuje kočárek pravidelně čistit a promazávat, při této pravidelné údržbě, nebo pokud se začne ozývat povrzávání konstrukce, je vhodné aplikovat oblíbený mazací prostředek WD40 i do těchto exponovaných míst. Případný prach a nečistoty se vyplaví a třecí plochy zůstanou promazány.

Ochrana podvozku proti korozi : rám podvozku je hliníkový a navíc opatřený nátěrem, tam s rezavěním není problém. Zbývá pravidelně ošetřovat ostatní kovové části. Šrouby ve spojích konstrukce, šroubení lanovodů, kovové trubly lanovodů a ložiska na kolech mají antikorozní úpravu, ale je to v podstatě stejné, jako u auta. Ty části, které jsou dlouhodobě vystaveny působení soli a bláta, časem začnou bez další ochrany a údržby rezivět. Na podvozku auta to zpravidla není na první pohled vidět, pod auto nikdo neleze. U kočárku, jehož podvozek není zakryt karoserií, je počínající koroze hned viditelná. Výrobci kočárků, bez ohledu na značku, doporučují pravidelnou údržbu kočárku minimálně jednou po čtyřech týdnech provozu kočárku, pokud se kočárek pohybuje v agresivním nasoleném prostředí, pak by se měla tato perioda optimálně zkrátit a přizpůsobit jeho znečištění. Nasolený podvozek je třeba opláchnout teplou vodou a osušit. Ideální je pak před výjezdem do takového agresivního prostředí a také po umytí a osušení podvozku aplikovat na exponované kovové části podvozku silikonový olej, který tyto části spolehlivě chrání.

Nástavba kočárku jde obtížně snímat : do roku 2008 používala Teutonia pro upevnění nástavby systém kolejniček a pojistek, do nichž se nástavba zavedla a pojistky se automaticky zaklaply. Pro odjištění stačilo stisknout páčky na obou stranách konstrukce a nástavba samovolně vyjela z dorazů a bylo ji možno sejmout. Tato konstrukce je spolehlivá a nástavba na podvozku stabilně drží. Problém nastává ve chvíli, kdy se do pojezdů a na naváděcí plasty usadí prach. V tu chvíli jdou pojistky špatně stisknout, protože usazeniny brání volnému pohybu kontrukce nástavby v kolejničkách. Náprava je jednoduchá, opět stačí občas na kolejničky, ovladače pojistek a plastová vodítka aplikovat silikonový olej a poté je setřít. Nástavba se opět začne pohybovat stejně lehce, jako u nového kočárku. U modelové řady 2009 již použil výrobce řešení, které připravil původně pro model Lambda. Na podvozku kočárku jsou plastové pojezdy s aretací nástavby, nástavba se do uchycení lehce navádí a snímání je snadnější. Jen je trochu citlivější v okamžiku, kdy si před stlačením druhé pojistky nechtěně posunete s nástavbou ( což se při obcházení kočárku přihodí velmi snadno ) a ona se automaticky opět zajistí. Pokud si tohoto momentu obsluha kočárku nevšimne a po stlačení druhé pojistky nástavbu jako obvykle snímá z podvozku kočárku, může dojít k odlomení zajištění pojistek v otevřeném stavu a pojistka pak nedrží odjištěná. Nástavbu lze potom na podvozek spolehlivě upevnit, při snímání pak ale potřebujete více rukou a zajištění nástavby je třeba opravit v servisu. Doporučujeme, aby s euživatel kočárku při snímání nástavby přesvědčil, zda jsou obě pojistky skutečně odjištěné (páčky jsou sklopené dolů a je vidět červená kontrolní samolepka) a nástavba jde lehce sejmout. 

Zhoršilo se ovládání opěrky zad, opěrka jde obtížně polohovat : opěrka zad se na zadní straně ovládá třmenem, který pomocí plastových táhel odjišťuje čepy v ráčně opěrky. Tento třmen je uchycen v otvorech na obou stranách opěrky zad. Občas se stává, že obsluha kočárku při manipulaci se sejmutou sportovní nástavbou narazí, nebo při ukládání do kufru auta stlačí tento třmen na jedné straně opěrky a tím jej vysadí na druhé straně z jeho lůžka. Třmen pak zůstane volně viset na táhlech a protože mu chybí přepákování přes lůžko, přestane čepy v ráčně ovládat. Pokud u vašeho kočárku obtíže s polohováním opěrky zad nastanou, zkontrolujte uchycení tohoto třmenu, pokud není ve svém lůžku ( otvoru ), lze jej tam snadno nasadit zpátky.

Během provozu kočárku se také stává, že opěrka zad již nejde tak snadno zvedat pouze zatlačením, obvykle se před druhou polohou zarazí a již nejde přizvednout. To bývá způsobeno nečistotami na ozubení ráčny, kde se usazuje prach i jiné nečistoty a také povrch zajišťovacího čepu již není tak hladký, jako u nového kočárku. Obvykle stačí v takovém případě trochu namazat zuby ráčny a čep zajištění a snadné ovládání zádové opěrky se znovu obnoví.

Poškozené madlo na sportovní sedačce : madlo – hrazdička na sportovní sedačce je od modelového roku 2007 opatřená klouby, které umožňují madlo při manipulaci s dítětem odjistit na levé nebo pravé straně sedačky a vyklopit je směrem vzhůru, nebo při maniplaci se sedačkou, např. při ukládání sedačky do auta, sklopit zajištěné madlo směrem k opěradlu, aby přepravovaná sedačka zabírala co nejméně prostoru. Nelze však s otevřeným madlem manipulovat směrem dopředu k opěrce nohou, násilná manipulace s madlem tímto směrem má téměř vždy za následek poškození nebo ulomení kloubu madla. Doporučujeme také nenechávat manipulovat vaše dítě s otevřeným madlem, dětská síla je v kombinaci s pákou otevřeného madla dostatečná k jeho poškození.

Kolo kočárku nedrží na ose : všechna kola mají za vnějším ložiskem pružnou pojistku, jež je zabezpečuje proti sjetí kola z osy. Při pravidelném mazání kol je třeba zkontrolovat a vyčistit drážku pro pojisku kola na ose a vstříknout mazací olej k pojistce v kole. Při zpětném nasazaní kola na osu se pak přesvědčit, zda kolo na ose spolehlivě drží. Pokud se pojistka nevrací do zajišťovací polohy, může být v jejím lůžku písek nebo kamének, tyto nečistoty je třeba z jejího lůžka odstranit. Obvykle stačí promazání. Horší moment nastává tehdy, když kolo zatíženého kočárku dostane nějakou ránu z boku ( kočárek sklouzne z obrubníku chodníku, ze schodu a podobně ). Po takovém přetížení se obvykle uvolní celá část kola, jež pojitku drží a nejde ji nasadit zpět. Ulomení této části kola znamená jeho konec a je nutná výměna celého kola. Od roku 2009 již výrobce používá systém s výměnným středem kola, takže případná oprava je již jednodušší a lacinější.

Velmi důležitá je kontrola, zda kolo na ose spolehlivě drží. Pokud ne, může kolo zatíženého kočárku sjet až na okraj osy a tím přetížit kuličkové ložisko na vnitřní straně kola, což obvykle vede k jeho vylomení z kola. Takové kolo je již nepoužitelné.

Používání adaptérů pro připevnění autosedačky na podvozku kočárku : pro vlastní autosedačku – Tario používá Teutonia snímatelný adaptér, jehož upevnění a případné sejmutí z podvozku je velmi snadné. Snad jediným úskalím při využívání toho travelsystému může být fakt, že stejně jako v autě, také na kočárku by měla být autosedačka připevněna proti směru jízdy, aby v případě nárazu kočárku na pevnou překážku nemohlo dojít k poškození zdraví přepravovaného dítěte. Proto je třeba na tuto skutečnost pamatovat obzvlášť u podvozků s přehazovatelnou rukojetí, kde sice neprojde rukojeť okolo nasazené autosedačky, ale pokud si obsluha pomůže sejmutím sedačky z podvozku, pak by měla i otočit adaptér.

Také u adaptérů pro upevnění autosedaček Maxi Cosi je třeba dávat si pozor na správné nasazení autosedačky na adaptér, protože autosedačku lze s použitím trošky násilí nasadit obráceně, nelze ji už ale potom z adaptéru sejmout a tato operace si pak vyžaduje servisní zásah. Tato situace může snadno nastat při využívání travelsystému na podvozku Mistral P, kde se nepoučený uživatel kočárku lehce zmýlí v tom, kde je přední nebo zadní strana kočárku. Zde doporučujeme vždy zkontrolovat, která strana adaptéru je levá a která pravá, pozice jsou na vnitřní straně adaptéru označeny velkými písmeny L jako levý a R jako pravý.

Při laické montáži adaptérů pro Maxi Cosi nebo nový typ Römer se občas setkáváme s chybou při montáži sklopných adaptérů na podvozek kočárku. Uživatelé správně použijí pravý i levý adaptér, správně nasunou zadní část adaptéru do otvoru v podvozku, ale naprosto chybně našroubují dotahovací růžici s maticí na přední závit adaptéru a ten pak teprve nasunou do příslušného otvoru v podvozku kočárku. Takto namontovaný adaptér je sice naoko funkční, ale při nárazu kočárku přední částí adaptéru na jakoukoli překážku ( stůl a pod. ), může dojít k vysunutí předních částí adaptéru z montážních otvorů a následnému vyklopení autosedačky s dítětem z podvozku kočárku.

Autosedačka Römer Baby Safe nebo Safe Plus mi nejde nasadit do adaptérů : Teutonia vyrobila svůj nový adaptér ve spolupráci s firmou Römer tak, aby do něj šla automaticky ideálně nasadit nejbezpečnější varianta autosedaček, tedy se systémem SHR. Tyto sedačky jdou do adaptérů snadno nasadit a díky ovládání pojistek na rukojeti autosedačky i z adaptérů snadno sejmout. Protože varianty Baby Safe a Baby Safe Plus mají pod rukojetí jiné zakončení, je potřeba pro správnou montáž autosedačky do adaptérů použí ještě spojovací díl, zvaný Visio. Tento díl je možné objednat u prodejců kočárků Teutonia, nebo u jejich autorizovaného distributora.

Krátké pásy na autosedačce Tario : na autosedačce Tario používá výrobce, podobně jako Römer, pětibodové pásy pro připoutání miminka. Pásy jsou na nové sedačce nastaveny v nejnižší poloze a v nejkratším nastavení. Pokud je sedačka používána od začátku v chladnějším prostředí a dítě je oblečeno v zateplené kombinéze, mohou se pásy zdát krátké. Teutonia, aby omezila možnost opotřebování pásů při jejich pohybu ve vedení pásů, používý systém zkráceného zavěšení konců pásů na kotvách. Proto pokud délka pásů nestačí, lze jejich zakončení, jak u ramenních, tak později u bočních, posunout až na konce a ukotvit. Tím se pásy postupně o podstatný kus prodlouží. Tento úkon je celkem přehledně zobrazen a popsán v návodu k použití sedačky.

Změna barevného odstínu potahu : Výrobek byl testován při teplotách od - 20°C do + 60°C. Vedle mnoha pozitivních vlastností použitých materiálů, jako je prodyšnost apod., reagují některé textilie velice citlivě na intenzivní sluneční záření. Z našich zkušeností víme, že sluneční paprsky jsou stále agresivnější, proto doporučujeme parkovat kočárek raději ve stínu. Abyste zabránili vyblednutí barev Vašeho kočárku, zkraťte pobyt s kočárkem na přímém slunci na minimum. Není možné úplně zabránit rozdílům v barevném odstínu jednotlivých výrobních partií a určitá změna odstínu je přirozeným projevem stárnutí a běžného opotřebení. Reklamace v této věci nemůžeme bohužel uznat. Pokud již kočárek musí být vystaven intenzivnímu slunečnímu záření, doporučujeme chránit jej ještě další ochranou, například moskytiérou.

Vytažené druky na přebalovací tašce : Teutonia připravila od kolekce 2008 novou, skutečně velkoobjemovou a dobře vybavenou přebalovací tašku. Tašku lze pomocí sepnutých druků na popruhu snadno upevnit na rukojeť kočárku a maminky tak často činí. Nezměnilo se ale povolené zatížení rukojeti kočárku a velká přepravní kapacita tašky nyní často svádí k tomu, aby byla přetěžována a skutečně se do ní vejde mnohem více, než doporučované tři kilogramy dětských potřeb. To ovšem znamená zýšené bezpečnostní rizikopro možnost nenadálého převážení podvozku kočárku směrem dozadu a proto je nosnost druků nastavena výrobcem tak, aby k přetěžování nedocházelo. Přetížení tašky, i občasné, se pak projeví povoleným nebo rozpojeným drukem. 

Suché zipy na pláštěnce: Teutonia pro své doplňky používá velmi kvalitní suché zipy, které zaručují spolehlivé spojení obou částí zipů ve všech možných povětrnostních podmínkách, tedy nejen v mokrém prostředí, pro které je pláštěnka primárně určena, ale i za zimních podmínek, kdy se teploty mohou za mokra pohybovat pod bodem mrazu. Technologii pro spojení suchého zipu s fólií pláštěnky pak používá stejnou, jako ostatní výrobci, léty osvědčenou, tedy přišitím suchého zipu na fólii pláštěnky. Samotné rozepnutí suchého zipu pak probíhá stejně jako jeho zapnutí, stejně, ať je suchý zip přišit na fólii nebo tkaninu. Prostě uchopíte jednu stranu suchého zipu jednou rukou, druhou stranu suchého zipu druhou rukou a obě strany buď spojíte, nebo je rozpojíte. Ruce přitom drží konce suchého zipu, nikoli fólii. V takovém případě nikdy nemůže dojít k vytržení suchého zipu z látky nebo použité fólie, protože ta není při manipulaci nijak zatěžována.

Ovládání slunečníku : originální slunečník Teutonia vyhovuje nejen pro Teutonii, ale je použitelný pro všechny typy kočárků. Slunečník je opatřen třemi klouby. Na spodní části má 360° kloub s pojistkou, ovládanou tlačítkem. Ten umožňuje napolohovat slunečník výškově v neobvyklém rozsahu. Nad tímto kloubem je klasický kloub, krytý pružinou, umožňující i polohování slunečníku do stran i mimo svislou osu.

K dokonalému nastavení polohy slunečníku pak přispívá horní kloub, krytý plastem. Zatímco u nejnižšího kloubu stačí k nastavení polohy stisknout tlačítko pojistky, oba zbývající klouby je třeba nastavit pomocí obou rukou. Při nastavování správné polohy je nutné uchopit slunečník rukama za okraje kloubu a nastavit potřebné zakřivení kloubu v prostoru mezi rukama. Tímto způsobem lze zvolit správnou pozici slunečníku velmi lehce, zároveň tak zabráníte vylomení konce kloubu z konstrukce slunečníku.

Uživatelé kočárků Teutonia se sportovní sedačkou nemusí šroubovat slunečník na konstrukci podvozku, mohou po sejmutí šroubení ze spodního kloubu využít originální vstupy pro slunečník na bočnicích sportovní sedačky pod vstupy pro madlo.

Nenechte děti manipulovat se slunečníkem. Slunečník není hračka a dětská síla spojená s váhou dítěte je postačující ke zlomení slunečníku. Nepoužívejte slunečník při silném větru.

Zakoupení náhradních dílů na kočárek : Teutonia velmi dbá na příkladnou kvalitu, spolehlivost a bezpečnost svých kočárků. Výrobce pravidelně kontroluje kvalitu výrobků, podvozky jsou průběžně testovány na zkušební dráze v továrně, podobně jako třeba výrobky a mechaniky ovládání Ikea. Pokud se při provozu kočárku objeví vada, je třeba ji neodkladně reklamovat. Systém péče o kočárky Teutonia je nastaven tak, že se zákazník vždy obrací na svého prodejce a ten pak kvalifikovaně zajistí servis poškozeného kočárku. Tento postup je také plně v souladu s českými právními normami, nositelem záruky je vždy prodávající.

Výrobce velmi dbá na bezpečný provoz svých kočárků a proto při poškození kočárku nebo jeho části vždy vyžaduje opravu v autorizovaném servisu. Aby zajistil kvalifikovanou opravu, neprodává náhradní díly ke svým kočárkům jejich uživatelům, ale dodává je vždy pouze autorizovanému servisu.